Vòng Trầm Hương Tốc 12 mm 19 hạt Tròn Đơn

3,500,000

Mùi thơm ngọt đặc trưng, khi đeo vào người, có thân nhiệt sẽ tỏa mùi thơm đậm – thanh khác nhau theo từng cơ địa. Phôi trầm được khai thác và thu mua tại rừng

  • Thợ nhà tự gia công
  • Không qua trung gian bán buôn
  • Đảm bảo đúng giá xưởng, đúng chất lượng
  • Size: Nữ/Nam
Vòng Trầm Hương Tốc
Vòng Trầm Hương Tốc 12 mm 19 hạt Tròn Đơn

3,500,000