Trầm tốc lào thiên nhiên

3,000,000

Mùi trầm hương lào nếu có dịp nghe trực tiếp sẽ rất tuyệt vời, nhất là trầm hương lào thiên nhiên rừng và không có đụng chạm vào bàn tay con người.

Trầm tốc lào
Trầm tốc lào thiên nhiên

3,000,000

SKU: TTL01 Category: